Wikia


Kladversie

Dit is een kladpagina.


Welkom bij mijn verhaal! Het gaat over een vos (Ilis) die zich bij een wolvenroedel wil aansluiten. Het lukt hem, maar als omega wordt hij erg gepest. Zal het hem ooit lukken een hogere rang te krijgen? (Ydris en Ilis wisselen elkaar af in de H's)

Wolven:

Alfa: De leider van de troep.

Bèta: De rechterhand (of linkerhand) van de Alfa

Vechters: De gewone wolven die de roedel verdedigen.

Jagers: Zij jagen voor de roedel

Pups: De jongste leden van de roedel, ze blijven in hun hol bij de babysitters omdat ze te jong zij om te jagen of te vechten.

Babysitters: Zij passen op de pups en beschermen ze.

Omega: De laatste rang. Ze worden vaak buitengesloten en gepest.

Proloog

Ilis sloop door het bos. Hij rook wolven, maar voor één keer was dat geen slechte zaak. Hij wilde naar de wolven, hij hield van hun hiërarchie, hun zelfvertrouwen en verbondenheid.

Daar wilde hij deel van uitmakenen

Hij wou een klein stipje worden in de geschiedenis van de wolven.

H1 (Ydris)

Ydris rekte zich uit onder de volle maan. Vandaag zou hij vechten tegen Bèta. Als hij won zou zelf Bèta worden terwijl Leo, de Bèta van nu zijn rang zou krijgen, een gewone jager dus. Als hij verloor zouden de rangen hetzelfde blijven. Hij hoopte dat hij won want hije mocht Leo niet. Dat was ook de reden dat hij hem uitdaagde. Hij maakte veel te graag gebruik van zijn status. Night gaf hem een lik op haar kop. "Je zal het geweldig doen." Ydris bloosde. Gelukkig was hij zwart, dan zie je zoiets minder goed. "Dank je" "Laat alle wolven bijeenkomen onder de volle maan!, schreeuwde Alfa. "Ik moet gaan.", mompelde Ydris terwijl ze naar het midden kwam. "Ydris de jager heeft besloten Bèta uit te dagen! Als hij wint wordt hij de nieuwe Bèta en Bèta van nu een jager, als hij verliest blijven de rangen hetzelfde!, vervolgde Alfa. Dragon! Aangezien Bèta gaat vechten, laat jij als mijn zoon het gevecht beginnen!" Dragon boog zijn kop en trippelde naar voren. Zijn ogen straalden. "Ik ben heel blij met deze eer. Ik zal tot drie tellen, daarna huil ik en dan beginnen we. Duidelijk?" Ydris knikte gespannen. "Eén, twee, drie... Hij begon te huilen. Ydris snelde razendsnel op Bèta af en trok net zolang aan zijn oor tot hij het uitschreeuwde van de pijn. "Daarvoor zal je boeten.", siste Bèta die binnenkort misschien weer gewoon Leo was. Hij probeerde hem te tackelen maar Ydris sprong op tijd weg. Bèta siste in haar oor: "Ik zal je vermoorden". Meteen daarop drukte hij Ydris tegen de grond. Hij probeerde weg te komen maar er was geen ontkomen aan.

Nu begreep hij het.

Deze wolf zou alles doen voor de macht, zelfs een roedellid vermoorden. En dat was wat nu op het punt stond om te gebeuren.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.