Wikia


Alleen administratoren mogen deze pagina bewerken, zoals voor alle regelpagina's geldt.

Hallo daar! Op deze wiki gelden natuurlijk de algemene regels, maar voor het beheer gelden enkele uitzonderingen op de regels. Hieronder kan je zowel de rechten als de plichten van een beheerder vinden.

Administratoren

Dit wordt meestal bedoeld als we het "beheer" zeggen. De administratoren, ook wel admins genoemd, zijn de beheerders van deze wiki. Zij gaan over de regels, schrijversbadges en maatregelen in het algemeen.

Rechten

1. Admins mogen ten alle tijde pagina's bewerken. Meestal zullen zij het even melden aan de desbetreffende gebruiker, maar dat is niet verplicht.

2. Admins mogen ten alle tijde ingrijpen bij conflicten. Als er consequenties worden genomen, zoals een blokkade of verbanning, dienen zij dit te overleggen met minstens één andere admin.

3. Admins mogen een beroep doen op gebruikers en/of moderators. Als wij iets van je verwachten, zoals een aanpassing in je verhaal of opmaak, dan dien je dat ook uit te voeren. Zo niet, dan kunnen er consequenties volgen.

4. Het aanwijzen van een nieuwe admin dient te worden besproken met alle administratoren, evenals het aanwijzen van een nieuwe moderator.

5. Ook het invoeren van schrijversbadges moet besproken worden met het gehele administrator-team.

6. Het goedkeuren van pagina's gebeurt het liefste na overleg van twee admins. Als er gedurende een lange periode geen andere admin online is, mag het ook door één administrator besloten worden.

7. We zijn nog steeds met drie administratoren en het is dan ook verboden om in je eentje de baas te spelen.

Plichten

Natuurlijk horen bij deze rechten ook de volgende plichten:

1. Admins zijn verplicht om hun persoonlijke mening over gebruikers te negeren bij conflicten. Zij spreken met de stem van het recht en doen niet aan vriendjespolitiek. Bij conflicten dient het beheer te luisteren naar beide kanten.

2. Bij het stelen van ideeën zijn de admins verplicht in te grijpen, tenzij beide partijen hebben aangegeven het geen probleem te vinden.

3. Als er plagiaat wordt gepleegd buiten deze wiki om, zal het beheer doen wat mogelijk is om het desbetreffende slachtoffer te helpen. Onthoud wel dat dit veel moeilijker is dan hier, aangezien we daar geen beheerders zijn.

4. Een admin is ten alle tijde verplicht om eerst een waarschuwing te geven. Maar als daarna ook nog maar een kleine overtreding plaats vindt, hebben ze het recht om diegene te blokkeren/verbannen/andere maatregelen te nemen.

Chatmoderators

Chatmoderators zijn de ogen en oren van de beheerders. Ze hebben een paar rechten, maar voor de rest moeten ook zij gewoon luisteren naar wat de administrators zeggen en hebben ze geen inspraak in het goedkeuren van pagina's, schrijversbadges en dergelijke zaken.

Rechten

1. Een chatmoderator mag altijd ingrijpen bij conflicten op de chat. Dit geldt als er geen admin aanwezig is. Moderators mogen, nadat hun waarschuwing(en) genegeerd zijn, een chatblokkade geven.

2. Chatmoderators mogen een voorstel doen voor aanpassing van de regels, maar zelf niets eraan toevoegen/de pagina bewerken.

3. Gebeurtenissen buiten de chat vallen onder de verantwoordelijkheid van de admins. Daar hebben zij dus niet het recht om in te grijpen.

Plichten

1. Een chatmoderator is ten alle tijde verplicht om vreemde gebeurtenissen op de chat te melden aan een admin. Dit geldt zeker als hij/zij een blokkade heeft uitgedeeld of een waarschuwing heeft gegeven. Doe dit het liefst op de privéchat met de admin.

2. Net zoals bij admins geldt, moeten chatmoderators een onafhankelijke partij zijn. Ze luisteren naar beide kanten en doen niet aan vriendjespolitiek.

3. Bij misbruik van hun rechten, volgen er direct consequenties door de admins.

Nog vragen?

Voor verdere vragen, raadpleeg dan Morgenpoot, Libellester of Luipaardklauw.

Groetjes, het beheer van de FantasyAnimalsFanfiction wiki.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.