Wikia


Hulstmist (Hollymist) is een zwarte poes met groene ogen.

Screenshot 2018-07-17 at 12.26.35

Stamboom van Hulstmist

Familie

Moeder:

Lavendelster (Dood)

Vader:

Loofpels (Levend)

Zussen:

Egelstroom (Levend)

Tijgerwind (Levend)

Broer:

Jaagwolk (Levend)

Halfbroer:

Luipaardklauw (Levend)

Halfzussen:

Vuurzang (Levend)

Tijgerpoot (Dood)

IJsvleugel (Levend)

Grootmoeders:

Vlinderpels (Dood)

Lynxster (Dood)

Grootvader:

Vogelklauw (Dood)

Overgrootmoeder:

Horizonstreep (Dood)

Overgrootvader:

Adelaarsstorm (Dood)

Tantes:

Echohart (Levend)

Aardebloem (Levend)

Nichten:

Windhart (Levend)

Rooskit (Dood)

Bloemkit (Dood)

Herfstmist (Levend)

Lentedauw (Levend)

Zomerhart (Levend)

Zilverpoot (Levend)

Ochtendpoot (Levend)

Nevelkit (Levend)

Neven:

Paddeneus (Levend)

Snelkit (Dood)

Winterklauw (Levend)

Spitsklauw (Levend)

Lavapoot (Levend)

Mierkit (Levend)

Halfnichten:

Hartsintel (Dood)

Bliksemlicht (Levend)

Oceaanvonk (Levend)

Sterrendauw (Levend)

Oostenpoot (Levend)

Hyacintpoot (Dood)

Halfneven:

Wolfstorm (Levend)

Vonkhemel (Levend)

Hemelvuur (Levend)

Westenpoot (Levend)

Vederpoot (Levend)

Regenpoot (Dood)

Achternichten:

Druifhart (Levend)

Bijenvleugel (Levend)

Achterneven:

Klitwind (Levend)

Ganzenvoet (Levend)

Loofpoot (Dood)

Wortelneus (Levend)

Half-achternichten:

Zonnepoot (Levend)

Rafelpoot (Levend)

Ochtendpoot (Levend)

Half-achterneef:

Lavapoot (Levend)

Achter-achternicht:

Zomerkit (Levend)

Achter-achterneven:

Dauwkit (Levend)

Hondenkit (Levend)

Banden

Lavendelster, Ze heeft een goede band met haar moeder.

Loofpels, met haar vader iets minder, maar ze kan wel goed met opschieten.

Egelstroom & Tijgerwind, ze kan met beide zussen goed opschieten.

Jaagwolk, met hem heeft ze een sterke band. Ze stoeit soms met hem.

Honingstorm, met haar mentor heeft ze een goede band.

Woudblad, Ze mocht haar leerling niet al te erg en heeft ook niet echt een goede band opgebouwd. Ookal hadden ze niet zo'n goede band, Hulstmist heeft van hem toch een goede krijger gemaakt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.