Wikia


Hondenster (Dogstar) is een bruin cyperse kater met groene ogen.

Familie

Moeder:

Konijnenstaart (Dood)

Partner:

Aardebloem (Levend)

Dochters:

Herfstmist (Levend)

Lentedauw (Levend)

Zomerhart (Dood)

Zilverpoot (Levend)

Zoons:

Winterklauw (Levend)

Spitsklauw (Levend)

Kleindochter:

Druifhart (Levend)

Kleinzoons:

Ganzenvoet (Levend)

Klitwind (Levend)

Achterkleindochter:

Zomerkit (Levend)

Achterkleinzoons:

Dauwkit (Levend)

Hondenkit (Levend)

Banden

Konijnenstaart, Met zijn moeder heeft hij een sterke band, maar hij vindt haar soms iets te overbezorgd. Hij was erg verdrietig bij haar dood, maar nu zijn ze weer herenigt in de Sterrenclan.

Aardebloem, hij heeft een hele sterke band met haar en zou zijn leven geven om haar te redden.

Herfstmist, Lentedauw & Zomerhart, hij heeft altijd genegenheid getoond naar zijn drie dochters en heeft met hen alledrie een warme band opgebouwd. Hij vond dat Zomerhart niet had mogen sterven, maar is wel trots op Herfstmist en Lentedauw.

Winterklauw, zijn zoon. Hij was een soort tweede mentor voor hem. Hij bezocht vaak de kraamkamer en leerde hem dan wat vecht- of jachttechnieken. Hierdoor hebben ze een sterke band.

Zilverpoot, Zijn band met haar was nog pril en zou wel zijn uitgegroeid tot een warme band met wederzijds respect als Hondenster niet was doodgegaan.

Spitsklauw, Ook zijn band met Spitsklauw was nog pril. Maar wel sterker dan met Zilverpoot. Hij deed vaak speelse gevechtjes met hem in de kraamkamer.

Druifhart, Ganzenvoet & Klitwind, hij is blij dat hij het krijgerschap van zijn kleinkinderen nog kon meemaken, maar hoopte eigenlijk ook Klitwinds kittens nog te kunnen zien voor hij naar de Sterrenclan vertrok.

Donkerhart, hij was vroeger zijn beste vriend. Maar toen de poes die hij liefhad doodging, werd hun vrienschap verbroken. Hij was er eigenlijk alleen nog maar op uit om andermans levens te verpesten. Vlak voordat Hondenster doodging vertelde hij dat hij de verkeerde keuze had gemaakt en dat hij hoopte dat hij en de Sterrenclan hem zou vergeven voor zijn daden.

Ravenvlucht, Hij had een warme band met haar opgebouwd. Hij was weliswaar een beetje streng, maar hij maakte ook altijd wel een grapje. Hij was heel trots op haar toen ze het krijgerschap kreeg. Hij ging ook vaak naar de kraamkamer om met Ravenvluchts kittens te spelen.

Tulpbloem, Poelsteen & Leliepoel, Hij had warme banden met hen opgebouwd, omdat hij hen vaak kwam bezoeken. Zijn band met Tulpbloem is verslechterd. Hij vond het onacceptabel wat ze had gedaan en had haar de rug toegekeerd. Hij was erg verdrietig bij Poelsteens dood. Hij vond hem net als Zomerhart te jong om te sterven.

Trivia

Er was een reden waarom Hondenster Lynxster had vermoord. Hier komt waarschijnlijk nog een novella over.

Zijn voorvoegsel is honden, omdat hij een keer een kitten had gered van een hond. Eerst was zijn naam Stormklauw.

Zijn krijgersnaam was Hondenklauw.

Hondenkit, zijn achterkleinzoon is naar hem vernoemd

Screenshot 2018-07-16 at 17.58.02
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.