Wikia


--Libellester (overleg) 6 jun 2018 12:25 (UTC)

"Ik heb geen broer of zus.": zei Vlinderpoot, zelfs een beetje stoefend. Toen kwamen ze aan bij de voet van de heuvel en liepen omhoog. Het was prachtig. Je zag alle sterren. Het was echt prachtig. Maar wat Vlinderpoot toen zag veranderde haar humeur volledig. Ze zag haar moeder Leliestroom, maar niet gewoon, ze had sterren rond haar poten en in haar vacht. "Mama.": zei ze. "Rustig schat, ik ben veilig, ik maak het goed. Maar jullie moeten doordoen.": zei Leliestroom. 
Hoofdstuk 13, DSJVK; gesprek tussen Vlinderpoot en Leliestroom op de heuvel


StamboomKiezelzangtotBladsprong

Krijgerceremonie:

Hoofdstuk 7, De Strijd.

"Er zijn drie leerlingen, uit de BladClan , de BloesemClan en uit de SneeuwClan, ze hebben bewezen dat ze ware krijgers zijn en ze worden vanavond krijger, met de goedkeuring van de SterrenClan.": zei Kristalster. Toen zei Groenster: "Jaguarpoot, Vlinderpoot en Keverpoot mogen naar voren komen, de Jaguar, Vlinder en Kever van de Clans." Jaguarpoot, Vlinderpoot en Keverpoot kwamen enigszins verbaast naar voren uit de menigte. Ze stopten naast elkaar voor de Hoge Rots en de drie leider spraken tegelijkertijd uit: "Beste leerlingen, jullie hebben bewezen dat jullie ware krijgers zijn, jullie zijn dapper, moedig, en verstandig, daarom worden jullie nu een krijger." Toen sprak Kristalster: "Jaguarpoot, vanaf vandaag zal jij bekend staan als Jaguarbloem." Toen was het aan Groenster: "Keverpoot, jij zult vanaf vandaag bekend staan als Keverkastanje." "Vlinderpoot, jij zult vanaf vandaag bekend staan als Vlinderzand.": zei Schaduwster. "Welkom!": riepen de leiders in koor. "Jullie moeten waken totdat de zon opkomt.": zei Schaduwster nog. "Jaguarbloem! Keverkastanje! Vlinderzand": riepen alle katten in koor.

Familie:

Moeder:

Leliestroom- overleden

Vader:

Kastanjeschaduw- levend

Oma's:

Wezelwoud- overleden

Natuurzon- overleden

Opa's:

Stippelvuur- overleden

Vederwolk- overleden

Nonkels:

Vlammeflits- levend

Halfzussen:

Vossenkit- levend

Steenkit- levend

Halfbroer:

Distelkit- levend

Neef:

Bladkit- levend

Nichten:

Haaskit- levend

Grijskit- levend

Leliekit- levend

Levende familieleden:

  • Kastanjeschaduw- vader
  • Vlammeflits- nonkel
  • Vossenkit- halfzus
  • Steenkit- halfzus
  • Distelkit- halfbroer
  • Bladkit- neef
  • Haaskit- nicht
  • Grijskit- nicht
  • Leliekit- nicht
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.